اصلاحیه اگهی کلن کلش اف کلنز | فروشگاه گیم استور

در صورت لول آپ شدن کلن و یا ارتقا لیگ و افزایش برد های کلن که باعث تغییر قیمت کلن کلش اف کلنز شما شود ، می توانید اصلاحیه اگهی کلن کلش اف کلنز را انجام دهید.

آیا ویرایش اگهی کلن کلش هزینه ای دارد؟

ثبت اگهی کلن کلش و ویرایش اگهی کلن کلش کاملا رایگان می باشد و شما به هر تعداد می توانید در خواست دهید.

برای ثبت اگهی کلن کلش اف کلنز چه کاری باید انجام دهیم؟

برای ثبت اگهی و فروش کلن کلش اف کلنز شما میتوانید وارد قسمت ثبت اگهی کلش اف کلنز شده و نسبت به فروش کلن خود اقدام کنید.